in

Kata Kata Lucu Bahasa Sunda buat Status FB

kata kata lucu bahasa sunda buat status fb – Dina pada umumna, jelema anu milarian kata kata lucu teh kalolobaan jelema anu keur parusing. Tapi teu sautik mahluk anu keur pusing, teu neangan kata-kata lucu di si mbah google, kalahka neangan sabun colek ka warung pikeun ngalaksanakeun ritual. Antukna badan kalah ka beuki leuleus siga nu eweuh gairah hirup. 😀

Kata Kata Lucu Bahasa Sunda

Kata Kata Lucu Bahasa Sunda

Status fb Nyindiran Lucu

“Hirup teh montong lempeng teuing da maneh teh jelema lain jalan tol”

“Jalan tol wae aya mengkolna, piraku rek kitu wae”

“Hayang 2 periode mah gampang nu hesema jujurna”

“Mening keneh nungtun munding dari pada di tungtun munding”

“Jelema nu di tempat gawe na hayang kapakemah RIFUUUH”

“Kahayang weh gede, ari kabegug eweuh”

Regepkeun jang “Lamun hirup hayang loba dulur, omat kudu loba duit”

Kata Kata Bahasa Sunda Lucu

“Hujan na mah leutik, ngan baladna loba”

“Najan Bedeg tapi Payu”

Udin: Ulah di biasakeun hudang beurang pot, bisi rizkina di pacok hayam
Cepot: Kaleum din, ke ari aing hudang, hayamna urang peuncit.

“Maneh mah alusna jempe, seuri mah gote”

“Terkadang ngaheujeun itu kudu.”

“Piraku bupati ngompolna nangtung”

“Cara paling gampang meh teu kaingeutan wae mantan. Bayangkeun nalika manehna ngising”

“Mun Bogoh ulah bogoh-bogoh teuing, mun ngewa ulah ngewa-ngewa teuing. Naha? duka teuing”

“Sakieu kacang kedelai keur mahal, naha sih kamu teh beut hayang tahu wae. cik atuh sing watir ka ema.”

“Indit isuk ngabelaan jajan budak, balik peuting ngabelaan indung budak.”

“Abdi mah matak nyusu teh kulantaran budak keneh, ieu kumismah da ngan saukur pareasi.”

“Haben weh nanyakeun iraha rek kawin, aing mah hayang nikah heula beul.”

“Sageulis-geulisna bayawak, anggeur weh keur modolna gote.”

“Hanas reuwas rek di puter balik, sugan teh polisi aripek teh tukang ojeg.”

“Ari nyarios teh sing tartib, ulah di barengan dor dar gelap.”

“Mun heueuh bener jago, sok seuri bari ngaheot.”

Sakitu heula kata kata lucu bahasa sunda buat status fb, mugia baraya sadayana ngarasa ka hibur ku ayana eta tulisan anu di luhur. Manawi keursa macana, mangga di aos tulisan samemehna nu judulna kata kata mutiara bahasa sunda kahirupan, nu dina waktos sateuacanna parantos di pubhliskeun ku pribados.

Harga Ciri-ciri Jenis Kayu Cendana & Manfaatnya

Cara Memasak Tutut